Ekobim - Alt Menüler
Bayi Girişi | Müşteri Girişi  
         
       
EKOBİM - Menüler
  • EKOBİM YAZILIM - BAYİLİK ŞARTLARI
  EKOBİM; DAĞITICI, BÖLGE BAYİLİĞİ, BAYİLİK VE SATIŞ NOKTASI OLMA ŞARTLARI

  EKOBİM; DAĞITICI,  BÖLGE BAYİLİĞİ, BAYİLİK VE SATIŞ NOKTASI OLMA ŞARTLARI

   

  EKOBİM Bayisi olabilmek için Bayi Sözleşmesine ek olarak aşağıda maddeler halinde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir.

   

   

  BÖLGE DAĞITICISI: Bulundukları bölgede; Programlarımızı EKOBİM Bölge Bayilerine, Bayilere, Satış Noktalarına daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için EKOBİM' in yetkilendirdiği kuruluşlardır.

   

  BÖLGE DAĞITICISI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

  1.       Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili olmak,

  2.       Bünyesinde EKOBİM programları konusunda tecrübeli en az 10 tane teknik eleman bulundurmak,

  3.       En az 6 ay EKOBİM Bölge Bayisi olarak çalışmış olmak,

  4.       EKOBİM programlarının kurulu olduğu en az üç adet bilgisayar bulundurmak,

  5.       EKOBİM’ e tahsis edilecek en az dört adet telefon, faks, internet erişiminin olması,

  6.       Bilgisayar sektöründe iş tecrübesine sahip olmak,

  7.       Sabit iş yeri ikametgâhının olması (en az  250 m² büyüklüğünde), 

  8.       En az dört adet teknik destek aracı bulundurmak,

  9.       Bölge dağıtıcılığı için belirlenmiş olan teminat mektubunu (bankadan alınacaktır, iki yıl süreli) EKOBİM’e vermek,

  10.   Firmaya ait bir web sitesinin olması ve bu web sitesinin ana ve alt sayfalarında EKOBİM’ e yer vermek,

  11.   EKOBİM’ in aylık belirlediği tutarlardaki paketleri satın almak,

  12.   EKOBİM’ in belirlediği “Bölge Dağıtıcısı” paketini satın almak,

  13.   Tüzel kişilik sahibi olmak,

  14.   Toplantı ve eğitim salonuna sahip olmak (50 kişilik).

         Eğer EKOBİM’ e yeni katılacaksanız, aşağıdaki linke tıklayıp öncelikle Bayilik Başvuru
         Formunu doldurunuz.
  EKOBİM bayisi olmak için tıklayınız.

   

   

   

   

  BÖLGE(ANA) BAYİ: Bulundukları ilde; Programlarımızı EKOBİM Bayilerine, Satış Noktalarına ve son kullanıcılarına daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için EKOBİM' in yetkilendirdiği firmalardır. Bulundukları bölgedeki bilgisayar firmalarına EKOBİM’ in bilgisi ve izni dahilinde bayilik ve satış yetkisi verebilmektedirler. Bayilik ve Satış Noktalığı için; EKOBİM’ e sunulan bilgisayar firmalarının, tüm bayilik işlemleri EKOBİM tarafından yürütülür. EKOBİM Bayi ve Satış Noktası standartlarına uygun olması ve EKOBİM’ in onayının alınmış olması gerekmektedir. 

  BÖLGE BAYİSİ OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

  1. Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili olmak.
  2. Bünyesinde EKOBİM programları konusunda tecrübeli en az 5 tane teknik eleman bulundurmak,
  3. En az 3 ay EKOBİM Bayisi olarak çalışmış olmak,
  4. Sadece EKOBİM program ve ürünlerini satmak,
  5. EKOBİM programlarının kurulu olduğu en az iki adet bilgisayar bulundurmak,
  6. EKOBİM’ e tahsis edilecek en az bir adet telefon, faks, internet erişiminin olması,
  7. Bilgisayar sektöründe iş tecrübesine sahip olmak,
  8. Sabit iş yeri ikametgâhının olması (en az  120 m² büyüklüğünde), 
  9. En az iki adet teknik destek aracı bulundurmak,
  10. Bölge Bayisi olmak istediği ilin merkezinde ya da ilçesinde faaliyet gösteriyor olmak,
  11. Bulunduğu bölgedeki bayilere ve satıcılara EKOBİM programları hakkında destek vermek, eğitim vermek,
  12. Bulunduğu bölgedeki EKOBİM bayilik ağını genişletmek için faaliyetlerde bulunmak,
  13. Bölge bayiliği için belirlenmiş olan teminat mektubunu (bankadan alınacaktır, iki yıl süreli) EKOBİM’e vermek,
  14. Firmaya ait bir web sitesinin olması ve bu web sitesinin ana ve alt sayfalarında EKOBİM’ e yer vermek,
  15. EKOBİM’ in aylık belirlediği tutarlardaki paketleri satın almak,
  16. EKOBİM’ in belirlediği “Bölge Bayi” paketini ilk başlangıçta satın almak.

         Eğer EKOBİM’ e yeni katılacaksanız, aşağıdaki linke tıklayıp öncelikle Bayilik Başvuru
         Formunu doldurunuz.
  EKOBİM bayisi olmak için tıklayınız.


   

  BAYİ: EKOBİM faaliyetlerini EKOBİM’ e ya da bulundukları ildeki Bölge Bayisine bağlı olarak yürüten kuruluşlardır.

   

  BAYİ OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR: 

  1. Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili olmak.
  2. Bünyesinde EKOBİM programları konusunda tecrübeli en az 2 tane teknik eleman bulundurmak,
  3. EKOBİM programlarının kurulu olduğu en az iki adet bilgisayar bulundurmak,
  4. Telefon, faks, internet erişiminin bulunması,
  5. Bilgisayar sektöründe iş tecrübesine sahip olmak,
  6. Sabit iş yeri ikametgâhının olması (en az  50 m² büyüklüğünde), 
  7. EKOBİM’ in Belirlediği Bayi paketini satın almak.

         Eğer EKOBİM’ e yeni katılacaksanız, aşağıdaki linke tıklayıp öncelikle Bayilik Başvuru
         Formunu doldurunuz.
  EKOBİM bayisi olmak için tıklayınız.

   

   

   

  SATIŞ NOKTASI:  EKOBİM Merkez'e ya da bulundukları ildeki Bölge Bayisine bağlı olarak EKOBİM çalışmalarını yürüten kuruluşlardır. 

   

  SATIŞ NOKTASI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR: 

  1. Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili olmak,
  2. Bünyesinde EKOBİM programları konusunda tecrübeli en az bir tane teknik eleman bulundurmak,
  3. Telefon, faks, internet erişiminin bulunması,
  4. Bilgisayar sektöründe iş tecrübesine sahip olmak,
  5. Sabit iş yeri ikametgâhının olması.

         Eğer EKOBİM’ e yeni katılacaksanız, aşağıdaki linke tıklayıp öncelikle Bayilik Başvuru
         Formunu doldurunuz.
  EKOBİM bayisi olmak için tıklayınız.