TEKNİK DESTEK TALEP FORMU

Tarih: …./…../…...

EKOBİM Yazılım personeli tarafından bilgisayarımdaki sorundan dolayı, uzaktan internet ve telefon ile teknik desteğin, bakımın ve aktivtasyon işlemlerinin tarafımıza verilmesini rica ederim.

Destek konusu :

 

 

Talep Eden Firma Unvanı
Yetkili Adı Soyadı – Kaşe – İmza